Sự kiện mice

Sự kiện MICE

Những hội nghị, triển lãm, lễ hội quốc tế và nhiều sự kiện kinh tế quy mô tại Hàn Quốc


 

Tuần lễ cấy ghép tạng châu Á (ATW) 2019 sẽ được tổ chức tại Gyeongju, Hàn Quốc, vào ngày 17-20 / 10/2019.

ATW 2019 là một cột mốc quan trọng với tất cả các nước châu Á, vốn đang phát triển chương trình cấy ghép tạng non trẻ, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho các sáng kiến sau này. Các phiên họp nổi bật sẽ bao gồm những vấn đề liên quan đến vấn đề thiết lập một hệ thống cấy ghép tạng quốc gia và tăng cường các chương trình giáo dục cho các bác sỹ ghép tạng ở châu Á.

Thời gian tổ chức : 17/10 – 20/10/2019
Địa điểm: HICO, Gyeongju, Hàn Quốc
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Trang web chính thức: http://www.atweek.org/